Web service systems for the management of natural disasters – The case study of the FLIRE DSS in urban and rural areas (in English)

Dimitris Poursanidis, Giorgos Kochilakis, Nektarios Chrysoulakis, Vassiliki Varella, Vassiliki Kotroni, Giorgos Eftychidis, Kostas Lagouvardos, Chrysoula Papathanasiou, George Karavokyros, Maria Aivazoglou, Christos Makropoulos & Maria Mimikou. SafeChania 2015, Chania – Greece 10-12 June 2015. Download Presentation