Το έργο FLIRE απευθύνεται άμεσα σε όλες τις αρμόδιες εθνικές και τοπικές αρχές, την Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας, τις ΜΚΟ που ασχολούνται με την προστασία του περιβάλλοντος, στους κατοίκους που ζουν στην ευρύτερη περιοχή της Αν. Αττικής καθώς και σε κάθε ενεργό πολίτη, που ενδιαφέρεται να ενημερωθεί για τη διασύνδεση της πλημμύρας με την πυρκαγιά και των επιπτώσεων των δύο φαινομένων στο περιβάλλον, την οικονομία, την κοινωνία και την ανθρώπινη ζωή.

FLIRE's user group: Η δημόσια διαβούλευση με τους κοινωνικούς εταίρους, τις τοπικές αρχές, τις επιτροπές κατοίκων και περιβαλλοντικές οργανώσεις από την περιοχή της Αν. Αττικής και της Αθήνας, είναι κρίσιμης σημασίας ώστε να αντληθούν αξιόπιστες πληροφορίες για την περιοχή, να καλυφθούν τα κενά γνώσης των κοινωνικών εταίρων και να εξασφαλιστεί η χρήση του Συστήματος Υποστήριξης Αποφάσεων (DSS).

Για το λόγο αυτό δημιουργείται μία ειδική ομάδα χρηστών όπου καλούνται να συμμετάσχουν δια εκπροσώπων και μελών τους όλοι οι εμπλεκόμενοι κοινωνικοί εταίροι: τοπικές και περιφερειακές διοικητικές αρχές, δημόσιες υπηρεσίες που έχουν την ευθύνη για τη διαχείριση των κινδύνων και γεγονότων πλημμύρας και πυρκαγιάς, περιβαλλοντικές οργανώσεις, κινήσεις πολιτών και επιτροπές κατοίκων της περιοχής Αν. Αττικής.


Για την ενίσχυση της Ομάδας του FLIRE να αξιολογήσει το κοινωνικό αντίκτυπο του Προγράμματος, παρακαλώ συμπληρώστε το ακόλουθο ερωτηματολόγιο.

Ερωτηματολόγιο Τοπικών Φορέων