FLIRE DSS, A web service system for the management of wildfires and floods in urban and periurban areas (in English)

Dimitris Poursanidis, Giorgos Kochilakis, Nektarios Chrysoulakis, Vassiliki Varella, Vassiliki Kotroni, Giorgos Eftychidis, Kostas Lagouvardos, Chrysoula Papathanasiou,George Karavokyros, Maria Aivazoglou, Christos Makropoulos & Maria Mimikou.
13th International Symposium on Geo-disaster Reduction, Prague 09-11 August 2015.
Κατεβάστε την παρουσίαση