Για περισσότερες πληροφορίες για το πρόγραμμα FLIRE μπορείτε να επικοινωνήσετε στα εξής στοιχεία:
Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο-Σχολή Πολιτικών Μηχανικών
Εργαστήριο Υδρολογίας και Αξιοποίησης Υδατικών πόρων
Ηρώων Πολυτεχνείου 9, Ζωγράφου , 15780 , Αθήνα
Κτήριο Υδραυλικής , 3ος όροφος
Τηλ: 210 7722884/878
Φαξ: 210 7722879
Email: info@flire.eu

ή να μας στείλετε το μήνυμα σας