Συνάντηση Δικτύωσης με το Φορέα Διαχείρισης του Εθνικού Πάρκου, Βόρεια Πίνδος

Ημερομηνία: 20/08/2015
Μέρος:Βόρεια Πίνδος, Εθνικό Πάρκο, Κόνιτσα, Ελλάδα
Participants:I.Μητσόπουλος (ALGO),Γ.Μαλλίνης (Πρόεδρος του Εθνικού Πάρκου) και 14 παρευρικόμενοι, μέλη του φορέα διαχείρισης του Εθνικού Πάρκου.