Συνάντηση Δικτύωσης με το Κέντρο Μελετών Ασφάλειας

Ημερομηνία: 19/6/2015
Μέρος:Κέντρο Μελετών Ασφάλειας-KEMEA, Αθήνα (Αττική)
Συμμετέχοντες:Γ. Ευτυχίδης(ALGO), Β. Βαρελά (ALGO), I. Μητσόπουλος (ALGO), Γ.Λεβεντάκης (KEMEA), I.Γκοτσής (KEMEA), Λ. Γεωργακλής (KEMEA)