Συνάντηση Δικτύωσης με το Δήμο Ελληνικού-Αργυρούπολης, Αττική

Ημερομηνία: 22/7/2015
Μέρος:Δήμος Ελληνικού-Αργυρούπολης, Αττική
Participants:Γ.Ευτυχίδης (ALGO), M.Περτσελάκης (Δήμος Ελληνικού-Αργυρούπολης), Γ. Κωνσταντάτος (Δήμαρχος Ελληνικού-Αργυρούπολης)