Συνάντηση Δικτύωσης κατά τη διάρκεια του HYMEX

Ημερομηνία: 21-22/9/2015
Μέρος: Μύκονος Ελλάδα
Συμμετέχοντες: K. Λαγκουβάρδος (ΕΕΑ), Βασιλική Κοτρώνη (ΕΕΑ)