Συνάντηση Δικτύωσης κατά την «Εκπόνηση σχεδίων Ερευνητικών & Τεχνολογικών Αναπτυξιακών Έργων Καινοτομίας (ΑγροΕΤΑΚ)»

Ημερομηνία: 09/06/2015
Μέρος: Ινστιτούτο Δασικών Ερευνών, Αθήνα
Συμμετέχοντες:Iωάννης Μητσόπουλος (ALGO), Γιώργος Ευτυχίδης (ALGO) και άλλοι 76 συμμετέχοντες από τη Δασική Υπηρεσία, ερευνητές και δασολόγοι.