Συνάντηση Δικτύωσης κατά την εκδήλωση “Πρόγραμμα LIFE 2015″

Ημερομηνία: 16/6/2015
Μέρος: Υπουργείο Οικονομίας, Υποδομών και Τουρισμού
Συμμετέχοντες: Γιώργος Ευτυχίδης (ALGO)