Μεσοπρόθεσμοι χάρτες εκτίμησης κινδύνου πυρκαγιάς για την περιοχή της Ανατολικής Αττικής για την αντιπυρική περίοδο 2015

Βασιλική Βαρελά, Αθανάσιος Σφέτσος, Ιωάννης Μητσόπουλος, Γαβριήλ Ξανθόπουλος, Διαμάντω Βλαχογιάννη, Νικόλαος Γούναρης. SafeChania 2015, Chania – Greece 10-12 June 2015.
Κατεβάστε την παρουσίαση