Ενημερωτική ημερίδα του Προγράμματος FLIRE, 13 Μαΐου 2015

Κατεβάστε το πρόγραμμα
Κατεβάστε την πρόσκληση
Κατεβάστε την παρουσίαση της κα Βαρελά
Κατεβάστε την παρουσίαση 1 του κ. Μητσόπουλου
Κατεβάστε την παρουσίαση 2 του κ. Μητσόπουλου